HAPPY KIDS
+48 694 112 158
Niepubliczne Przedszkole o profilu językowym
Podstawa programowa
 Nasze motto brzmi:
"Aby każdy dzień służył odkrywaniu nowych umiejętności i pobudzaniu wrażliwości serca i umysłu"
Nadrzędnym celem naszej działalności jest dążenie do wychowania młodego człowieka, otwartego na otaczający go świat, umiejącego współdziałać w grupie społecznej. Realizujemy te ważne zadania dobierając atrakcyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi.
 Przedszkole HAPPY KIDS pracuje na programie wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" M.Kwaśniewskiej, J.Lendzian i W. Żaba-Żabińskiej.
  Wybrany do realizacji program odpowiada założeniom nowej podstawy programowej ( z 14 lutego 2017 roku) oraz wytycznym ustawowym, w myśl których program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, a jednocześnie treści edukacyjne mogą wykraczać poza zakres treści ustalonych w podstawie.Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych, w przedszkolach z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych. Celem głównym edukacji przedszkolnej wg autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń.

 Ponadto wzbogacamy codzienne zabawy i zajęcia z dziećmi wykorzystując elementy metod wspomagających ich rozwój:
- wybrane metody pedagogiki Marii Montessori - wykorzystujemy tzw. "Społeczne reguły", czyli łączenie grup podczas zabaw, dzięki czemu dzieci uczą się od siebie wzajemnie. Zgodnie z pedagogiką Montessori szanujemy potrzeby dzieci, dbamy o to by, uczyły się samodzielności np. przy ubieraniu, porządkowaniu zabawek, czy nakrywaniu do stołu. Dzieci mają możliwość wyboru zabawy przy zachowaniu reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj. Wszystkie zabawki, przedmioty są w zasięgu oczu maluchów, mogą z nich korzystać w każdej chwili. Nauczycielki wiele czasu poświęcają na indywidualną pracę z dzieckiem.
- z założeń pedagogiki przedszkoli waldorfskich lub inaczej nazywanych steinerowskich, zaczerpnęliśmy koncepcję tworzenia zabawek i pomocy dydaktycznych przez dzieci i nauczycieli. Uczy to dzieci szacunku i wyrabia emocjonalny stosunek do wykonanych przez siebie przedmiotów a maluchy chętniej uczestniczą w zajęciach. Wspólne wykonanie np. domku z wielkiego kartonowego pudła czy zbiorowej pracy plastycznej to okazja do zdobycia wielu doświadczeń:
  - umiejętnego współdziałania w grupie,
  - ćwiczenie manualne dłoni,
  - wypróbowanie nowego materiału plastycznego - kartonu,
  - poznanie różnorodnych sposobów ozdabiania, a przy tym kreatywnego myślenia - malowanie, naklejanie kolorowego papieru, rysowanie, wyklejanie plasteliną,
  - wykorzystanie i utrwalanie pojęć matematycznych, np. przeliczanie namalowanych okien, określanie ich kierunku położenia, kształtu, barwy,
  - a przede wszystkim radość tworzenia i wspólna zabawa.
- wykorzystujemy "Zabawy rozwijające inteligencję" według Rosemarie Portmann. Kształcimy przez zabawę, aktywizując dzieci do działania poprzez kreatywne myślenie, elastyczne rozwiązywanie problemów, trenowanie pamięci i nadawanie odpowiedniej struktury zdobywanym informacjom oraz przetwarzanie ich w sposób praktyczny - tak, aby wiedza znajdowała zastosowania w życiu codziennym. W zabawach rozwijających inteligencję, wyobraźnię - dzieci szukają nowych rozwiązań dla codziennych przedmiotów, wymyślają np. co by było gdyby zawsze świeciło słońce.... W ten sposób rozwijają twórcze myślenie, same usiłują znaleźć odpowiedź w nawiązaniu do już zdobytych doświadczeń. Dzięki temu mogą odkryć, że życie jest ciekawsze, bardziej fascynujące. Zabawy te wyzwalają naturalną ciekawość dziecka i zachęcają do działania
- Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - psychoruchowe wspomaganie rozwoju dzieci głównie wyizolowanych i nieśmiałych. Dzięki niej dzieci potrafią odnaleźć się w grupie i otworzyć na innych Metoda Weroniki Sherborne to system ruchowych zabaw, który powstał na podstawie naturalnych zabaw rodzica z dzieckiem. Poprzez takie zabawy dziecko: 
  - rozwija świadomość własnego ciała i świadomość przestrzeni,
  - wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialności oraz wrażliwości, 
  - usprawnia własną kondycję i możliwości ruchowe, 
  - nawiązuje bliski kontakt z innymi dziećmi lub opiekunami.
- Pedagogika zabawy- Klanza - zabawy integrujące grupę, umożliwiające wszystkim wspólną aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych i kilku zwycięzców. Są to m.in. zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion i powierzchownych cech osób , z którymi rozpoczynamy zajęcia.
Zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne
Do góry
';