Przyroda i ja

Realizowane przez zespół edukatorów zajęcia mają na celu:
• zapoznanie dzieci z różnorodnością przyrodniczą w ich otoczeniu
• rozwój empatii w stosunku do środowiska przyrodniczego
• kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody

Podczas zajęć dzieci uczą się:
• obserwować przyrodę okiem badacza
• formułować i wyciągać wnioski

Stąd wiemy m.in. o czym szumi las, jakie tajemnice kryje gleba, poznajemy mowę zwierząt, układamy prognozę pogody