Misja i wartości HAPPY KIDS

Jesteśmy Przedszkolem, w którym kierujemy się zasadą wspomagania i ukierunkowania rozwoju każdego dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami.
Działamy od 2007r., z roku na rok, ciesząc się zaufaniem coraz szerszego grona rodziców, którzy powierzyli naszym rękom, umysłowi i sercu to co mają najcenniejszego – własne DZIECI.
W zamian, obdarzeni tak dużym zaufaniem i jednocześnie ogromną odpowiedzialnością, chcemy dać naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, radości i ciepła, które będą stymulować ich w wielokierunkowym rozwoju, rozbudzą ambicje i pracowitość, jednocześnie zachowując równowagę w zabawie i beztroskim dzieciństwie.
Wprowadzamy i przygotowujemy dzieci do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie i wielokulturowym świecie.

Nasze motto brzmi:

Aby każdy dzień służył odkrywaniu nowych umiejętności i pobudzaniu wrażliwości serca i umysłu

Ponadto, naszym głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, tak aby od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia . Dzieci w swych najmłodszych latach są najbardziej ciekawe świata, dzięki czemu przez swobodną zabawę i bez najmniejszych obciążeń mogą przyswajać język obcy .
Każdy rodzic pragnie tego co najlepsze dla swojego dziecka. Chce, by wyrosło na szczęśliwego, mądrego człowieka, by miało silne poczucie własnej wartości, było wiarygodne, wrażliwe na innych, potrafiło układać zdrowe relacje z innymi, potrafiło odnaleźć się w otaczającym nas świecie i potrafiło znaleźć zajęcie, które będzie dla niego źródłem satysfakcji.
Naszym celem jest więc tworzenie przyjaznego, otwartego środowiska dla rodziców, by mieli przekonanie, że ich dzieci są pod dobrą opieką, jak również by mogli liczyć na pomoc i fachowe wsparcie w trudnej i wymagającej roli rodzica.

W szczególności:

 • dbamy o wszechstronny rozwój wszystkich dzieci w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym i społecznym;
 • pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu otaczającego świata;
 • rozbudzamy wiarę dziecka we własne możliwości, skuteczność;
 • pomagamy w przeżywaniu sukcesu i radzeniu sobie z porażkami;
 • wspomagamy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności;
 • rozwijamy kreatywność, postawy twórcze, predyspozycje i zdolności;
 • umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu przedszkola: uroczystości, imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, spotkania adaptacyjno-integracyjne dla dzieci i rodziców;
 • rozwijamy zainteresowania własnym środowiskiem, jego zwyczajami i tradycjami;
 • uwrażliwiamy na problemy i potrzeby innych;
 • umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom;
 • budzimy w dzieciach poczucie przynależność do środowiska, regionu, kraju, w którym żyją;