Roboklocki

Czego uczą Roboklocki?
Podczas naszych zajęć wykorzystujemy zestawy Lego Duplo dla dzieci w wieku 3, 4 lat, Lego We Do dla dzieci w wieku 5, 7 lat oraz Lego Mindstorms dla dzieci w wieku 8, 13 lat.

Dzieci w wieku 3-4 lat uczą się współpracy indywidualnej oraz współpracy grupowej poznają i utrwalają kolory, wielkości i kształty, uczą się porównywać wielkości (długość, ilość, szerokość, wysokość), klasyfikować je i segregować uczą się odwzorowywać powyższe atrybuty na budowanym modelu, uczą się rozróżniać strony lewa-prawa, zarówno na instrukcji modelu jak i w przestrzeni (np. przesuwamy się w prawo jedno miejsce) uczą się panować nad czasem wykonania zadania uczą się przestrzegać reguł porządku (rozpakowywać i sprzątać).
Dzieci w wieku 8, 13 lat pobudzają myślenie przestrzenne i konstruktorskie rozwijają umiejętności matematyczne zaszczepiają pasję do fizyki wydłużają czas koncentracji uwagi kształtują wytrwałość i cierpliwość w dążeniu do celu uczą współpracy zespołowej są doskonałe dla dzieci z problemami w lateralizacji, dysleksją, dyskalkulią, a także niechęcią do przedmiotów ścisłych.
Dzieci w wieku 5, 7 lat uczą się koncentrować na słowach mówionych (przedstawiona historyjka) i odwzorowywać je w tworzonej konstrukcji rozwijają wyobraźnię przestrzenną poprzez planowanie i aranżowanie przestrzeni (budowle, postaci ćwiczą koncentrację na wykonywanym zadaniu aż do jego ukończenia, by następnie zaprezentować efekt.